top of page

Política de Privacitat

RESPONSABLE

 

D'acord amb el que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals facilitades mitjançant el formulari de registre, així com la vostra adreça de correu electrònic, s'han inclòs en un tractament propietat de .NewArt { foundation;} d'ara endavant .NewArt { foundation;}, amb domicili social a CTRA. DE CONSTANTÍ, KM 3 TV-7211 - 43204 REUS, NIF G66063959, Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, ambdues amb el número 2816, s'encarrega del funcionament, gestió i funcionament de l'esmentat portal Web.

Correu electrònic info@newartf.org, per tal de respondre les seves preguntes i enviar informació relacionada amb els serveis que ofereix .NewArt { foundation;}, S'informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació sobre els nostres productes i/ o serveis per mitjans electrònics. Les seves dades poden ser objecte d'elaboració de perfils, per tal d'aplicar un pla de fidelització d'acord amb la relació comercial del client i oferir ofertes adequades a les seves preferències. En qualsevol moment pots oposar-te a aquest tipus de comunicacions, enviant un correu electrònic a l'adreça info@newartf.org i indicant a l'assumpte "ELIMINAR DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat de fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent a la següent adreça: CTRA. DE CONSTANTÍ, KM 3 TV-7211 - 43204 REUS o enviant-lo per correu electrònic a info@newartf.org indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

 

POLÍTICA

 

.NewArt { foundation;}, és especialment sensible a la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen al lloc web. Mitjançant aquesta Política de Privacitat, els usuaris de newartfoundation.art són informats del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals recollides a la web mitjançant informació addicional, per tal de decidir, lliure i voluntàriament, si volen facilitar la informació sol·licitada. .

 

MESURES DE SEGURETAT

Finalment, s'informa que .NewArt { foundation;}, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives oportunes en el sistema d'informació, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, abast, context i finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables associats a cadascun dels tractaments.

DRETS DELS USUARIS

 

L'interessat de les dades personals podrà exercir els drets que l'assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, que són:

 

A.- El dret d'accés es pot exercir amb caràcter anual, llevat d'interès legítim comprovat. En l'exercici d'aquest dret, l'interessat podrà escollir els següents sistemes de consulta de fitxers: - Enviar un correu electrònic a info@newartf.org - Comunicació escrita adreçada a: .NewArt { foundation;}, CTRA. DE CONSTANTÍ, KM 3 TV-7211 - 43204 REUS .NewArt { foundation;}, procedirà a notificar la seva resolució en el termini d'un mes. En cas afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la informació esmentada en el termini de 10 dies des de la seva notificació.

 

B.- Els drets de rectificació i supressió es podran exercir, d'acord amb les disposicions següents, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en el nostre tractament són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercir-los a través de qualsevol dels mitjans prèviament previstos. .NewArt { foundation;}, procedirà a la rectificació o supressió en un termini de 10 dies des de la recepció de la sol·licitud.

 

C.- El dret d'oposició es pot exercir, d'acord amb les disposicions següents, sempre que l'interessat es vulgui oposar al tractament de les seves dades personals, tant si les dades són lícitement tractades per interès legítim com per consentiment relacionat amb finalitats publicitàries.

 

D.- El dret de portabilitat es podrà exercir, d'acord amb les disposicions següents, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en el nostre tractament s'han de retornar al titular de les dades, o, si escau, a un tercer. (Responsable del tractament).

 

E.- Es podrà exercir el dret a la limitació del tractament, prèviament el dret d'oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el dret d'oposició, el tractament de les dades sigui limitat.

CANVI DE NORMATIVA

.NewArt { foundation;}, es reserva el dret a modificar aquesta política per tal d'adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudències. Aquests canvis seran comunicats amb la antelació necessària al nostre lloc web, sense perjudici de reclamar el necessari consentiment dels afectats quan no es consideri atorgat d'acord amb els termes d'aquesta política. Qualsevol dubte, pregunta o comentari que tingueu en referència a aquesta normativa, no dubteu a consultar-lo dirigint la vostra comunicació a: info@newartf.org

bottom of page