top of page

La .NewArt { fundation;} amb seu a Reus, Catalunya. La seva ambició és ajudar la comunitat artística a desenvolupar noves pràctiques tecnològiques, científiques, conceptuals i socials. La fundació difon l'art a la intersecció i transgressió de la ciència i la tecnologia com a estratègia de desenvolupament i empoderament social. No actua només com a testimoni, sinó com a agent actiu.

Un dels seus principals reptes consisteix en el desenvolupament, conservació i preservació d'un llegat artístic vinculat a la ciència i la tecnologia, en el marc de la .NewArt { collection;}. Aquest projecte es veurà aprofundit amb la creació d'un nou Centre d'Art a la ciutat de Reus.

La .NewArt { collection;} és reconegut no només pel que recull, sinó per com ho fa; ha generat un nou tipus de col·leccionisme, impulsant programes de producció, preservació i mecenatge de l'art tecnològic, fomentant el debat al voltant de temes relacionats amb la introducció de les noves tecnologies en l'art. Sota el patrocini artístic de la família Rodríguez-Veyrat, aquesta col·lecció d'obres d'art electròniques i digitals ha crescut fins a convertir-se en una de les més rellevants del món.

La .NewArt { fundation;} & { collection;} són membres actius del vibrant ecosistema català. Són fundadors de l'HacTe, el nou hub d'Art, Ciència i Tecnologia de Barcelona. Aquest hub està impulsat per institucions catalanes de gran rellevància per fer de Barcelona un centre global de recerca, formació, transferència, circulació i producció en aquest àmbit.

La .NewArt { fundation;} & { collection;}, han ampliat el seu abast a la comunitat europea. Amb programes de col·laboració estables amb centres com V2_ a Rotterdam o Ars Electronica a Linz, entre d'altres. Juntament amb HacTe, membre de la Nova Bauhaus Europea, reforçar la cultura i l'ecosistema català com a focus d'innovació i creació a Europa.

bottom of page