top of page
Roc Pares

Roc Parés, Ciutat de Mèxic, 1968.

Artista investigador en comunicació interactiva. Doctor en Comunicació Audiovisual (UPF, 2001), Llicenciat en Belles Arts (UB, 1992). Professor de la Universitat Pompeu Fabra i Membre del Sistema Nacional de Creadores d'Art de Mèxic. Les seves obres artístiques s'han presentat a museus, centres d'art i festivals d'Europa, Amèrica i Àsia. Ha publicat amb British Computer Society, Academic Press, MIT Press, entre d'altres. Compromesos amb una cultura interdisciplinària, que defensa pel seu potencial emancipador, Parés porta trenta anys explorant les interseccions entre art, ciència, tecnologia, pensament i societat.

Treball a la col·lecció: Doble Consciència

Roc Pares

Doble Consciència, 2020

Doble Consciència és una instal·lació audiovisual interactiva, inspirada en l'estereoscopi, inventat per Sir Charles Wheatstone, durant el primer terç del segle XIX. Paradoxalment, mentre que Wheatstone va estudiar com la visió binocular ens permet percebre dues imatges diferents com un únic objecte “sòlid”, la intenció de Parés és experimentar amb la rivalitat binocular com a forma de deconstruir i qüestionar la subjectivitat individual: piratejar la visió per piratejar la consciència. Actualment, l'estereoscòpia s'utilitza en cartografia, cirurgia, astronomia, microscòpia i realitat virtual, però els parells d'imatges discrepants, vistes a través de dispositius convencionals, construeixen sempre una visió unitària. Segons la seva proposta, la visió discrepant dels nostres dos ulls pot esdevenir la porta d'entrada a una divisió de l'atenció conscient.

Tècnicament, la instal·lació és un haploscopi digital. Les imatges es presenten en dos monitors laterals, que es miren a través dels dos miralls situats al centre de la taula elevadora, davant dels ulls. Inicialment les parelles d'imatges que es presenten al visitant formen parelles estereoscòpiques que presenten imatges tridimensionals. Progressivament, s'introdueixen variacions en les parelles d'imatges, accentuant la diferència entre elles, portant la discrepància al límit de la rivalitat binocular. Finalment, l'experiència acaba amb parelles d'imatges realitzades expressament per tal de superar la rivalitat binocular i propiciar l'emergència hipotètica de la Doble Consciència de cada participant.

Doble Consciència ha estat finançada per una beca de producció i exposició de l'Institut Ramon Llull, NewArtFoundation i Hangar per a Ars Electronica Garden Barcelona 2020.

Amb el suport de:

Roc Pares
Roc Pares

Roc Pares

bottom of page